• ایران، تهران، شهرک غرب- بلوار فرح زادی- خیابان بهاران یکم- پلاک 52- ساختمان مهرگان- واحد 8
گودبرداری با استفاده از روش نیلینگ

گودبرداری با استفاده از روش نیلینگ

برخی اوقات گودبرداری ، بر اساس جنس زمین ، عمق متغیری دارد و به چند متر خواهد رسید. در زمین هایی که لازم است کل یا بخشی از ساختمان پائین تر از سطح طبیعی زمین ساخته شود باید گود برداری …
ادامه مطلب
خطرات گودبرداری

چگونه می توان از میزان ریسک گودبرداری ساختمانی کم کنیم؟

  گودبرداری ساختمان یکی از مراحل ساخت و ساز است که دارای اهمیت بسیاری بوده و انجام آن با ریسک های زیادی همراه است . اهمیت این موضوع سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران را بر آن داشته تا …
ادامه مطلب
سیستم نیلینگ

آشنایی با سیستم نیلینگ یا میخکوبی

سیستم سازه نگهبانی که هدف آن محافظت از گود یا شیروانی خاک به شیوه ی غیرفعال است را نیلینگ یا میخ‌کوبی خاک (Soil Nailing) می نامند . نیلینگ خاک نصب و تزریق میلگردهای فولادی با فاصله نزدیک در زمین را …
ادامه مطلب
پیمانکاری نیلینگ

هر آنچه که باید در مورد نیلینگ دانست؟

مهندسین استرالیایی در حول و خوش دهه ۶۰ میلادی به منظور پایدارسازی جدار تونل یک روش بسیار ابتکاری و خلاق ابداع کردند که به نیلینگ یا میخکوبی شهرت یافت . نحوه ی اجرای کار نیلینگ به این شکل می باشد …
ادامه مطلب
پیمانکاری نیلینگ تهران

ﻣﻌﺮﻓﯽ روش ﻧﯿﻠﯿﻨﮓ در ﻣﻬﺎر ﮔﻮدﻫﺎ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ روﺷﻬﺎ

در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﻪ دﻟﯿﻞاﻧﺠﺎم ﮔﻮد ﺑﺮداری ﻫﺎی ﻏﯿﺮاﺻﻮﻟﯽ در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی ﺷﺎﻫﺪ ﻓﺮورﯾﺨﺘﻦ دﯾﻮاره ﻫﺎی ﮔﻮد و ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺎن …
ادامه مطلب