نام پروژه: خدامی (در حال اجرا)
عمق گود: ۲۸ متر
سازه نگهبان: نیلینگ، انکراژ، مولتی استرند، سولجر معلق، سولجرپایل
عملیات: اجرای پایدارسازی پنلهای پایانی قسمت رمپ و پمپاژ آب کف گود
چالش پروژه: کشش لیفت آف گمانه های استرند بریده شده قدیمی و تدقیق و کنترل طرحِ پایدارسازی، وجود آب در کف گود، حساسیت بالای پروژه به دلیل موقعیت مکانی خاص پروژه و همجواری با خیابان ولیعصر
شروع عملیات بعد از تعطیلی: ۹۸/۰۷
آدرس: خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، کوچه خدامی

پروژه نیلینگ خدامی شرکت ایستا پی
پروژه نیلینگ خدامی شرکت ایستا پی
پروژه نیلینگ خدامی شرکت ایستا پی
پروژه نیلینگ خدامی شرکت ایستا پی