عمق گود: ۱۵ متر
سازه نگهبان: نیلینگ، انکراژ، مولتی استرند، سولجر معلق، مش بندی و شاتکریت .
مرحله: انجام همزمان چند عملیات از جمله آرماتوربندی فونداسیون در ضلع شمال پروژه، بتن ریزی مگر در ناحیه مرکزی گود و جمع اوری رمپ خاکی و نیلینگ و انکراژ دیواره گود در ضلع جنوبی .

ویژگی شاخص پروژه: سرعت بسیار بالای پیشرفت پروژه با حفظ ایمنی و کیفیت کار مطابق با دستورالعملهای گودبرداری و پایدارسازی به طوریکه سایر عملیات از جمله اجرای فونداسیون و بتن ریزی مگر نیز به صورت موازی و به سرعت در حال انجام است
شروع عملیات: ۹۸/۱۰
آدرس: کوهک، بلوار علیمرادی، کوچه نسیم ۸

پروژه نیلینگ بیمارستان برکت شرکت ایستا پی
پروژه نیلینگ بیمارستان برکت شرکت ایستا پی
پروژه نیلینگ بیمارستان برکت شرکت ایستا پی