پروژه: بانک ملت زنجان (اتمام عملیات)
عمق گود: ۷ الی ۹ متر
سازه نگهبان: نیلینگ، انکراژ، شمع فولادی، مش بندی و شاتکریت
عملیات: انجام مطالعات ژئوتکنیک، خاکبرداری و پایدارسازی گود
شروع عملیات: ۹۸/۰۹
پایان گودبرداری و پایدارسازی: ۹۹/۰۱
آدرس: زنجان، میدان انقلاب

پروژه نیلینگ بانک ملت شرکت ایستا پی
پروژه نیلینگ بانک ملت شرکت ایستا پی
پروژه نیلینگ بانک ملت شرکت ایستا پی
پروژه نیلینگ بانک ملت شرکت ایستا پی
پروژه نیلینگ بانک ملت شرکت ایستا پی
پروژه نیلینگ بانک ملت شرکت ایستا پی
پروژه نیلینگ بانک ملت شرکت ایستا پی
پروژه نیلینگ بانک ملت شرکت ایستا پی