• ایران، تهران، شهرک غرب- بلوار فرح زادی- خیابان بهاران یکم- پلاک 52- ساختمان مهرگان- واحد 8

مهندس جواد کریمی 

شرکت کاوش ایستا پی
نام شرکت سمت
  شرکت کاوش ایستا پی  از سال ۱۳۸۹ تا کنون
 مدیر عامل
سایر شرکت ها
  نام پروژه
سمت
  پروژه تونل بزرگراه انزاب تاجیکستان- شرکت سابیر
سرپرست کارگاه 
پروژه سد ماملو- شرکت سابیر سرپرست آتشباری و حفاری
پروژه سد و نیروگاه کارون ۳- شرکت سابیر  سرپرست آتشباری و حفاری

 

مهندس جمال مقیمی

شرکت کاوش ایستا پی
نام شرکت سمت
  شرکت کاوش ایستا پی  از سال ۱۳۸۹ تا کنون
رئیس هیئت مدیره
  نام پروژه سمت
 طراحی،  گودبرداری و پایدارسازی ساختمان مپنا- نبش کیان مدیر پروژه
 طراحی، گودبرداری و پایدارسازی ساختمان تجاری پروما (سرامیک سنتر)- شیراز  شمالی مدیر پروژه
 طراحی،  گودبرداری و پایدارسازی پروژه ساختمان هورشید- مروارید نهم مدیر پروژه
 طراحی، گودبرداری و پایدارسازی پروژه هتل لوتوس- ولی عصر مدیر پروژه
 طراحی، گودبرداری و پایدارسازی پروژه مجتمع تجاری الماس ۲ (ثامن)- شوش مدیر پروژه
 گودبرداری و پایدارسازی مرکز فوریت های پزشکی هسته ای کشور مدیر پروژه
 طراحی، گودبرداری و پایدارسازی پروژه الهیه- هومن مدیر پروژه
 طراحی، گود برداری و پایدارسازی پروژه پارکینگ طبقاتی بیمارستان امام خمینی مدیر پروژه
 طراحی، گودبرداری و پایدارسازی پروژه فرشته- نبش شب دیز مدیر پروژه
 طراحی، گودبرداری و پایدارسازی ساختمان کلرزنی پروژه تصفیه خانه ۶ تهران مدیر پروژه
 طراحی، گودبرداری و پایدارسازی پروژه تعاونی مسکن اساتید ناجا- کوهک مدیر پروژه
 طراحی،گودبرداری و پایدارسازی ساختمان پروژه پیرامید- کاشانک مدیر پروژه
 طراحی،گودبرداری و پایدارسازی ساختمان پروژه پیرامید- زعفرانیه مدیر پروژه
 طراحی،گودبرداری و پایدارسازی ساختمان پروژه مروارید یکم مدیر پروژه
 طراحی،گودبرداری و پایدارسازی ساختمان پروژه میدان یاسر مدیر پروژه
 طراحی،گودبرداری و پایدارسازی ساختمان پروژه برج نیک- زعفرانیه مدیر پروژه
 طراحی،گودبرداری و پایدارسازی ساختمان پروژه تجاری – اداری مروارید- شهرری مدیر پروژه
 طراحی،گودبرداری و پایدارسازی ساختمان پروژه مسکونی ارکیده- سازمان برنامه  مدیر پروژه

 

سایر شرکت ها
  نام پروژه
سمت
  پروژه تونل توحید – شرکت پرلیت مسئول کارگاه شیفت ۲
 پروژه خط ۲ قطارشهری کرج – شرکت سابیر سرپرست کارگاه شماره ۵
 پروژه تونل انتقال آب دز قمرود – شرکت سابیر معاونت اجرایی
 پروژه کارگاه تونل راه انزاب تاجیکستان – شرکت سابیر معاونت اجرایی
 پروژه تونل های دسترسی انتقال آب دز قمرود – شرکت پیماب مسئول کارگاه