مزایا و معایب نیلینگ ، نیلینگ جداره تراشه ای گود برداری می باشد که از ریزش خاک یا هر ساختمان مجاور جلوگیری می کند و عملیات نیلینگ به دلیل اینکه هم زمان چندین کار انجام می شود بسیار مناسب است و در مناطق شهری و جاهای که محدودیت زیاد دارند بسیار مقرون به صرفه است اما در این روش نیلینگ یا میخ کوبی مزایا و معایب زیادی وجود دارد که روش اجرای نیلینگ بسیار مناسب برای گود برداری قائم می باشد و نیلینگ خاک یکی از مورادی است که جز مزیت های آن می باشد و نیلینگ ساختمان برای انواع خاک ها مناسب می باشد و قیمت نیلینگ نیز مناسب با بوجه شما می باشد.

مزایا نیلینگ

روش اجرای نیلینگ در مقایسه با انکراژ که اجرای ان به صورت بالا و پایین است و بسیار مزیت دارد و به ترتیب به ان می بپردازیم و یکی از فرق نیلینگ و انکراژ این است که کمتر مزاحم ساختمان های مجاور می باشد و افرادی که نیلینگ تهران باشند بسیار مناسب است و نیلینگ چون میخ کوبی می شود ارتفاع میخ ها بسیار کوتاه می باشند و نیلینگ سازه نگهبان کمتر ترافیک و تاثیرات منفی در محیط زیست خواهد داشت و در فضاهای شهری به راحتی می توان تجهیزات آن را جابه جا کرد حتی در یک محیط کوچک نیز این کار امکان پذیر است در عملیات نیلینگ شما می توانید بر اساس نیاز خود طراحی نیلینگ را تغییر داد و از فضایی که به یک پروژه اختصاص می دهد می توان حداکثر استفاده را کرد و عملیات خاکبرداری و نیلینگ پایدار سازی را هم زمان انجام داد.مزایای نیلینگ

مزایای روش نیلینگ در اجرا

 1. روش نیلینگ و انکراژ در مقایسه با هم تفاوت بسیاری دارند که یکی از آنها این است که فضای کمتری را در بر می گیرد طول نیل ها کوتاه تر هستندنسبت به انکراژها.
 2. تجهیزات نیلینگ در عبور و مرور کمتر ترافیک را ایجاد می کند و در نتیجه به محیط زیست آسیب کمتری خواهند رساند.
 3. در پایین حفره اگر از این روش استفاده کنید برای انواع عملیات اجرایی در دسترس است و مانند سازه خرپایی نیست.
 4. تفاوت روش نیلینگ و انکراژ این است که در میخ کوبی از پد بتونی و سولجر استفاده نمی کند.
 5. فرق بین نیلینگ و انکراژ در انجام و سرعت ان می باشد و نیلینگ بسیار سریع تر و کمتر مصالح استفاده می کند.
 6. در نیلینگ اگر با آب یا امتیازات برخورد کنید به راحتی می توان حفاری را تغییر داد که در سایر عمکلیات ها بسیار سخت است یا این امکان وجود ندارد.
 7. میخ ها یا نیل ها به راحتی با شرایط میدانی تغییر داده می شوند اما انکرها به این گونه نمی باشد.
 8. فضای بیشتری برای عملیات وجود دارد چون تجهیزات نیلینگ بسیار کوچکتر می باشند.
 9. تعداد شرکت نیلینگ هر سال بیشتر می شوند.مزایای روش نیلینگ در اجرا

مزایای نیلینگ از نظر کارایی

 1. دیواره های نیلینگ قابل انعطاف هستند و به راحتی جابجایی بزرگ و تفاضلی دارند.
 2. و جابجایی دیواره نیلینگ در حد مجاز می باشد
 3. و دیواره نیلینگ معمولا در مقابله با لرزه ها بار بسیار مقاوم عمل می کنند.

قیمت نیلینگ

 1. قیمت نیلینگ ساختمان بسیار کمتر از دیوارهای سنگین بتنی است
 2. هزینه انکراژه نسبت به نیلینگ بسیار بیشتر است.
 3. نیلینگ در مقایسه با دیوارهای پیش ساخته که باید به وسیله ای تجهیزات سنگین انجام شود بیار کم هزینه تر است.قیمت نیلینگ

معایب نیلینگ

 1. اجرای نیلینگ باید توسط متخصصن انجام شود و شرکت های زیادی در مناطق تهران وجود دارند که توانایی این کار را ندارند.
 2. وجود تاسیسات شهری در مناطق شیب دار یکی از معایب روش نیلینگ می باشد که طول نیل ها و محل ان را برهم می ریزد.
 3. جای که آب زاد باشد طراحی نیلینگ زیاد مناسب نیست چون خاک ماسب نیست و پایدار نیست در نتیجه میخ کوبی جواب نمی دهد.
 4. اگر کار شما کوچک می باشد و حجم زیادی ندارد پس نیلینگ هزینه بردار است و روش دیگری را انتخاب کنید.
 5. از نظر سر و صدا بسیار همسایگان را اذیت می کند و آلودگی صوتی ریادی را ایجاد می کند.
 6. به تجهیزات حفاری نیاز دارد.
 7. ساختمانهای مجاور باید رضایت کامل داشته باشند و شما باید رضایت انها را داشته باشید.