• ایران، تهران، شهرک غرب- بلوار فرح زادی- خیابان بهاران یکم- پلاک 52- ساختمان مهرگان- واحد 8

استفاده از میل مهارها (انکر و یا استرند) به عنوان المان های تسلیح برجای در خاک نسبت به سیستم نیلینگ در مواردی که انتظار جابجایی و تغییر شکل های جانبی در دیواره گود وجود دارد، امری اجتناب ناپذیر است. به عبارت دیگر به کار بردن میل مهار ها باعث می شوند جابجایی های کمتری در خاک دیواره های گود و سازه های مجاور گود ایجاد گردد.

ماهیت سیستم نیلینگ و عملکرد رفتاری با توجه به حالت  passive این سیستم و نوع جابجایی و تغییرشکل های جانبی در خاک برای نگهداری توده خاک است. در حالی که بعضی از مواقع حتی تغییر شکل های کوچک جانبی نیز برای ساختمان یا تاسیسات مجاور گود خطرناک است، بنابراین استفاده از سیستم هایی که بالقوه active بوده (همانند سیستم انکراژ) می تواند این معضل را برطرف نماید.انکراژ

از مزایای استفاده از میل مهار ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. بهبود مشخصات ژئوتکنیکی خاک به دلیل تزریق بتن و قرار دادن کابل های پیش تنیدگی(تسلیح خاک)
  2. نیاز به فضای کاری کم ( بدون استفاده از قالب و ….)
  3. توانایی تحمل نیروهای افقی نسبتا زیاد بدون افزایش قابل توجه در ضخامت دیوار
  4. کاهش حجم عملیات حفاری و گمانه زنی روی دیواره گود
  5. کنترل تغییر شکل های جانبی دیواره گود نسبت به روش های مشابه مانند نیلینگ

از جمله معایب این روش می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. استفاده از خاک مجاور گود و امکان برخورد با حریم تاسیسات و معابر شهری و نیز حریم همسایه
  2. زمان بر بودن اجرای عملیات به دلیل مرحله به مرحله بودن
  3. نیاز به نیروی متخصص و ماهر در امر حفاری، تزریق و اعمال پیش تنیدگی در کابل ها
  4. نیاز به دستگاه های ویژه جهت حفاری، پیش تنیدگی کابل ها و تزریق بتن