پیمانکار نیلینگ شخصی است که عملیات ، طراحی و اجرای نیلینگ را برعهده دارد در پروژه های پایدارسازی به روش نیلینگ را انجام وظیفه می کند ، می تواند پیمانکار نیلینگ یک شرکت تخصصی باشد و یا یک اکیپ باشد که طراحی و ساخت دیوار میخکوبی را بر عهده دارد. همانطور که می دانید طراحی نقشه های نیلینگ به عهده پیمانکاری نیلینگ است و آن را به کارفرما تسلیم می کند و کسی که توانایی اجرای آن را دارد شرکت پیمانکار به او واگذار می کند و مدیر پروژه به کارهای آنها نظارت کافی را دارد و کسی که اجرای عملیات نیلینگ را برعهده دارد باید سه سال تجربه کاری داشته باشد.

کاوش ایستا پی در این مقاله روش انعقاد قراردد نیلینگ را توضیح می دهد و همچنین باید پیمانکار میخ کوبی چه ویژگی های داشته باشد که کارفرمایان بتوانند به او اعتماد کنند همچنین پیمانکار می توانند یک شرکت نیلینگ باشد فرقی نمی کند.

پیمانکار نیلینگ

پیمانکاری نیلینگ کیست ؟

پیمانکاری نیلینگ به دو صورت می تواند قرارداد منعقد کند برای سیستم نیلینگ که طراحی دیوار موقت و دائم و بسیاری از شرکت های پیمانکاری نیلینگ تهران سعی می کنند که یک پروژه را بر اساس پیچیدگی پروژه قرارداد ببندند و همچینی ممکن است قرارداد بر اساس تجربه شرکت بسته شود که هر کدام از این نوع قراردادها به نوعی مشکلی دارند و محاسنی دارند.

پیمانکار نیلینگ باید چه مشخصاتی داشته باشد؟

پیمانکار عملیات نیلینگ باید حداقل تجربه ۳ ساله داشته باشد که یا ۳ پروژه میخکوبی دیوار را به صورت کامل انجام داده باشد و متراژ این پروژه ها ۹۳۰ متر مربع باشد و حداقل ۵۰۰ میخ یا نیل را باید تکمیل کرده باشد و شما به راحتی می توانید به این پیمانکار نیلینگ اعتماد کنید و به سادگی می تواند پروژه شما را به اتمام برساند شما برای اطمینان از اتمام و تایید سابقه می توانید اسم کار فرما و آدرس پروژه را دریافت کنید و از وجود اتمام پروژه اطمینان حاصل کنید .پیمانکاری نیلینگ
کارفرما باید این را بداند که شرکت نیلینگ حداقل ۴۵ روز قبل از شروع پروژه اسامی افراد مد نظر خود را به کارفرما یا مهندس و مدیر پروژه تقدیم کند این گروه پیمانکاری نیلینگ باید شامل مهندسین حرفه ای ، ناظرین و سرپرستان مقیم در سایت و اپراتورهای حفار که همه انها باید دارای تجربه باشند و خلاصه ای از تجربیات شخصی نیز باید به کارفرما تقدیم شود و افرادی که می تواند پروژه را به جلو حرکت دهند باید گرفته شود و پیمانکار نمی تواند بدون اطلاع و تایید کارفرما هیچ اکیپ را جایگزین کند.
کارفرما به محض دریافت اسامی پرسنل پیمانکار نیلینگ قبل از هر کاری باید در مورد آن تحقیق کامل را انجام دهد و ۶ روز باید گواهی صلاحیت پیمانکار تایید شود و آن توسط کارفرما تایید می ود و افراد زیر مجموعه ان نیز باید تایید شوند و در صورت اینکه پیمانکار پرسنل تایید نشده را جایگزین پرسنل تایید شده کند کارفرما به راحتی می تواند کار را معلق کند و در صورت معلق شدن کار پیمانکار باید تمامی ضرر و زیان که کارفرما متحمل می شود را باید به صورت کامل پرداخت کند و زمان تعلیق چز روزه های فعال پروژه حساب نمی شود.
پیمانکار نیلینگ باید ۳۰ روز قبل از شروع عملیات نیلینگ تمامی محاسبات و طراحی نقشه ها را به صورت کامل انجام داده باشد و آن تحویل کار فرما بدهد تا کارفرما بتواند آن را تایید کند این طراحی نقشه شامل همه جزیئات می باشد که ابعاد ، مقادیر ، پروفایل زمین و سطح مقطع های لازم برای انجام کار در بعضی از پروژه ها ممکن است که ۳۰ روز به ۴۵ روز نیز افزایش یابد که مشکلی نیست چون مقیاس پروژه بر تعداد روز تاثیر می گذارد و نقشه ها نیز باید توسط پیمانکاری نیلینگ مهر و امضا شود بعد به کارفرما تحویل داده شود.
کارفرما به محض دریافت نقشه باید در مدت دوهفته اقدام کند که نقشه را تایید یا تعلیق کند و نقشه ها را نیز با اسناد مورد نظر در صورت اصلاح آن به شرکت مذکور پس داده می شود بعد اصلاحات نقشه دوباره تمامی نقشه دوباره به کارفرما تحویل داده ممی شود و در صورت تایید نقشه اقدام به تجهیز کارگاه می شود باید این نکته را کارفرما متوجه شود پیمانکار حق ندارد کار را شروع کند تا زمانی که کارفرما نقشه ها را تایید نکند و اگر در حین انجام پروژه نقشه تغییر کند باید به نقشه ها اسناد به کارفرما داده شود تا آن را دوباره تایید کند.توسعه ی تکنیک نیلینگ خاک
همه جزئیات پباده سازی , مصالح اجرا و رویه ها دقیقا در مدارک قرارداد مشخص و معلوم می گردند . با یک رواداری مشخصی به پیمانکار اذن داده می شود که خط مش نصب نیل خود را به جهت رسیدن به هدف های پباده سازی معلوم کند . قطر نیل ها , ارتفاع و موقعیت حفظ از خوردگی تماما معین می شود .
حدود و ترازها به همراه معیارهای مد نظر طرح و نیازهای اجرا در مدارک عهدوپیمان مشخص می شود . با این خط مش , ملاحظات پروژه و جزئیات طرح و نقشه های اجرایی ارسال میگردد .
به خاطر این که ملاحظات قسم ها به طور معمول به صورت خلاقانه و با خط مش حلی رقابتی تنظیم می‌شوند , پیشنهاد می شود که مدارک عهدوپیمان برای پروژه های نیلینگ به طوری تنظیم شود که نوین ترین فن آوری های اجرا را دربر بگیرد . با این وجود پیشنهاد میشود وقتی که مدارک پیمان نتیجه محور است به روش های حفاری و تزریق مراجعه شود . یا این که روش و رویکر اجرا این انعطاف را اجازه دهد .پیمانکاری نیلینگ تهران
فرآیند اجرای نیلینگ بایستی با اعتنا زیاد صورت گیرد , چون متاع آن , یک مال کیفیت خوب کیفیت عالی بوده و می بایست از هر حالت نامطلوب در اجرا حذر شود . چون یک وضعیت اشتباه می‌تواند به تندرست بنا لطمه زده و موجب خطر برای کارگران شود . احتمال ساخت یک رضایت هنگام اجرای نیلینگ هنگامی نتیجه ها می شود که یک پیمانکار زبده و کیفیت خوب برای اجرا تعیین شود . همین طور احتمال موفقیت هنگامی بیشتر می شود که تضمین کیفی کاملی برای اجرا تنظیم شده و بوسیلۀ صاحب کار یا این که دست اندرکاران نظارتی وی از پیمانکار مطالبه شود . نمایندگان اجرایی صاحب کار یا این که صاحبکار هایی که تا قبل از این تجربۀ اجرای نیلینگ را ندارند بایستی در پی یک تضمین سه گوشه ای کیفی باشند .

ویژگی های مورد نیاز پیمانکار نیلینگ چه می باشد؟

مراحل اجرای عملیات باید با دقت بسیاری انجام شود، به این دلیل که میخ کوبی بسیار باکیفیت می باشد و باید از هر گونه کم کاری در اجرا یا هر مرحله دوری شود زیرا یک اشتباه ممکن است کیفیت سازه را کم کند و موجب خطر برای همکاران می شود زمانی شما می توانید رضایت خود را از اجرا نیلینگ جلب کنید که یک پیمانکار با کیفیت و با تجربه را انتخاب کنید.
زمانی کیفیت و رضایت شما در زمان اجرا جلب می شود که تضمین کیفی جامعی بری اجرا تهیه شود و به وسیله کارفرما یا عوامل نظارتی از پیمانکار جلب شود نمایندگان اجرایی کارفرما یا کارفرما هایی که قبلا تجربۀ اجرای نیلینگ را ندارند باید به دنبال یک تضمین سه قسمتی کیفی باشند.

مدارک پیمان برای پروژه های نیلینگ باید سه مطلب را به طور شفاف تعربف کند:

  1.  صلاحیت های مورد لزوم پیمانکار نیلینگ
  2. مراحل ارائه شده در جهت حصول کیفیت
  3. ابزاری که کارفرما بتواند با آن به انجام ضروریات پیمان یقین حاصل کند

این تضمین را بسیاری از دفاتر مهندسی راه سازی که عملیات چون انکراژ، میکروپایل ، اجرای شمع و اجرای شاتکریت را انجام می دهند، دارا هستند. با این شرایط بسیاری از شرکت ها منع قانونی وجود دارد که از پیمانکاری که در بالا آورده شده است به جای پیمانکاری نیلینگ استفاده کنند . برای دور زدن این منع قانونی، دفاتر مهندسی اجرا می توانند از آن پیمانکارها مدارکی را که اثبات کند آنها صلاحیت های مورد نیاز نیلینگ را دارند، بخواهند.

پیمانکاری نیلینگ تهران

همانطور که می دانید بسیاری از شرکت های متخصص نیلینگ در تهران قرار دارند و در پایتخت فعالیت دارند و ایستا کاوش پی نیز شعبه ای اصلی خود ار در پایتخت قرار داده است و به دلیل تعدد کار بسیاری از شهرستانها افراد غر متخصص می باشند اما شرکت ما در هر نقطه ای ایران که شما نیاز داشته باشید به شما خدمات نیلینگ را ارائه می دهد و نیاز نیست که به افراد غیر متخصص واگذار شود.

kdgdk’

بسیاری از کاربران ما به دلیل اینکه فارسی زبان هستند و کیبورد انها دو زبانه می باشد و به این دلیل اشتباه تایپی به وجود می اید و ما سعی کردیم که در این کلمه نیز بالا باشیم تا به راحتی در صورت اشتباه به نتیجه مطمئن برسید.