برخی اوقات گودبرداری ، بر اساس جنس زمین ، عمق متغیری دارد و به چند متر خواهد رسید.

در زمین هایی که لازم است کل یا بخشی از ساختمان پائین تر از سطح طبیعی زمین ساخته شود باید گود برداری انجام شود .

همانطور که در ابتدا نیز اشاره شد عمق گود برداری ، بر طبق جنس زمین ، تا چندین متر افزایش می یابد .

بطور معمول گودبرداری بااستفاده از تجهیزاتی مانند بیل مکانیکی یا لودر انجام می شود و چنانچه مسائلی از جمله محدودیت زمین یا در دسترس نبودن ماشین آلات وجود داشته باشد عملیات گودبرداری با ابزار های دستی مثل بیل و کلنگ و فرغون صورت می پذیرد.

شایان ذکر است که گود برداری در زمین های محدود با گودبرداری در زمین های نامحدود دارای تفاوت هایی می باشد.

گودبرداری در زمین های نامحدود

وقتی از زمین نامحدود صحبت می شود، منظور زمینی است که دارای وسعت نسبتاً زیادی می باشد که در مجاورت آن هیچ نوع ساختمانی وجود نداشته باشد.

برای پیاده کردن عملیات گودبرداری در این مدل زمین ها، می توان از ماشین هایی نظیر بیل مکانیکی،لودر و….. کمک گرفت و خاک با شیب مناسب برداشته شده و کامیون کار انتقال آن به بیرون از محوطه را انجام دهند. در صورتیکه لازم باشد گودبرداری در عمق حدودا زیاد انجام شود ، این کار در لایه های مختلف و به شکل تدریجی صورت می گیرد تا آنجا که کف گود با عمق برآورد شده برابر شود.

گودبرداری در زمین های محدود

وقتی از زمین محدود صحبت می شود منظور زمین تقریبا کوچکی می باشد که در مجاورت آن ساختمان هایی حضور داشته باشند . همانطور که در مطالب قبلی گفته شد در گودهایی که دارای شرایط اینچنینی هستند و ساختمانها در اطراف آن وجود دارند، تحت هیچ عنوان نباید پایداری این ساختمانها چه در مرحله ی موقت اجرا و چه در مرحله ی نهایی دچار تزلزل و آسیب شوند.

در موارد اینگونه برای اینکه از ریزش دیواره های گود جلوگیری شود و مقاومت و پایداری لازم در آنها بالا برود پیش از اینکه عملیات ساختمانی آغاز شود ،می توان از «سازه نگهبان موقت» کمک گرفت . علاوه بر آن برای اینکه از ساختمان های مجاور محافظت شود و از ریزش های احتمالی آن جلوگیری شود و از عدم ریزش دیواره های گود اطمینان حاصل شود، بایستی گودبرداری از ساختمان های کناری با فاصله انجام شود.

در تعداد زیادی از پروژه های ساختمانی نیاز است که عملیات خاکبرداری در زمین به شکلی انجام شود که دیواره های آن قائم یا نزدیک به قائم باشند. این کار امکان دارد با هدف ایجاد زیرزمین،کانال،منبع آب و… انجام شود. فشار جانبی که بر این دیواره ها وارد می شود از رانش خاک بخاطر وزن خود آن ، و همچنین سربارهای احتمالی روی خاک کنار گود نشأت می گیرد.