عملیات میکروپایل پروژه قلهک با عمق ۱۲ متر در تاریخ ۱۹/۰۵/۹۸ آغاز شد.

متراژ کلی میکروپایل در این پروژه ۶۰۰ متر طول می باشد و زمان در نظر گرفته شده برای اتمام پروژه ۲۰ روز می باشد.