پایدارسازی به وسیله انکراژها ( Ground Anchors )

زمین مهار یا انکراژ ها , تاندون‌های پیش‌تنیده‌ی مستمر تزریق شده با سیمان می‌باشند که در خاک و سنگ برای کنترل و در دست گرفتن المان‌های سازه‌ای نظیر دیوار ( محافظت گود ) یا این که دال‌ها به کار گیری میگردند . مهاری‌ها در سوراخ‌های حفاری‌شده نصب میگردند و تا توشه پباده سازی پیش تنیده میگردند تا به‌این وسیله نیروی ایستادگی موردنیاز را بسیج و از زمین به المان‌های سازه‌ای منتقل نمایند . مهارهای موقتا برای بازه‌ی کمتر از دو سال استعمال میگردند . زمین مهارهای مستمر از خوردگی نگهداری می گردند تا از کارایی بلند بازه زمانی آنها در زمان عمر پباده سازی اطمینان نتیجه ها شود .اجزای مختلف انکراژ

شکل پایین شماتیکی از یک مهاری مستمر را نشان میدهد که اجزای حساس آن عبارتند از :

اجزای متفاوت تاندون از مدل میلگرد

طول پیوستگی مهاری : که تاندون در حباب تزریق شده نخستین اثبات میگردد و نیروی کششی را به خاک اطراف منتقل می کند . طول پیوستگی مهاری طوری پباده سازی میگردد که گنجایش بیرون‌کشش مایحتاج را تولید نماید .

طول فارغ از پیوستگی : طولی است که تاندون میتواند آزادانه تغییرشکل الاستیک دهد تا نیروی مقاوم را از طول پیوسته مهاری به المان سازه‌ای منتقل نماید ( یعنی دیواره , دال و . . . ) و طوری پباده سازی می‌شود که به لایه زیرین رسد یا این که درون خاک همگن قرار گیرد تا ارتفاع پیوستگی مهاری بالاتر از جمع خاک مستعد ناپایداری همسایه المان سازه‌ای قرار گیرد .

دوغاب مهاری : که دوغاب اول هم نامیده می شود , عموماً ادغام با اساس سیمان پرتلند یا این که رزین پلیمری است و برای انتقال نیروی مهاری به زمین استعمال میشود . تزریق دوغاب ثانویه در ترک حفاری‌شده قادر است بعد از تنیدگی صورت بپذیرد تا حفظ کننده خوردگی برای تاندون‌های سوای پوشش باشد.کابل انکراژ

مهار یا گیره ( Anchorage ) : وسیله‌ای است که به تاندون وصل میگردد و دربرگیرنده صفحه و سرمهاری ( Anchor head ) ( یا این که مهره رزوه شده ) است و اذن تنیدگی و قفل کردن ( lock – off ) فولاد پیش تنیده را میدهد . می بایست دقت داشت , مهار ( انکر ) به جهت کشیده شدن در هنگام تولید , در تمام دوران بهره برداری زیر تنش بوده و عملکرد بالاتری از خویش نشان میدهد , در شرایطی که در شیوه Nailing هرگاه سازه جابجا شود Nail تحت تنش کششی قرار می‌گیرد , که از لحاظ ضریب اطمینان این دو طرز اختلاف متعددی با یکدیگر دارا هستند .اجزای مختلف تاندون از نوع استرند

انواع انکراژ ها

انواع متفاوتی از مهاری‌ها به وسیله پیمانکاران متعدد به وجود آمده است که از تاندون‌های متعدد , روش‌های حفاری , شیوه در اختیار گرفتن تزریق گوناگون و سیستم‌های مراقبت خوردگی متعدد به کارگیری نموده‌اند . گزینش مهاری و روش نصب آن برای کاربرد خاصی عموماً بستگی به خاک زیرین , موقعیت آب زیرزمینی , محدودیت‌های محل و امکانات مو جود وابسته است . اشکال مهاری‌ها دربرگیرنده موردها پایین می باشند که جزئیات آن ها در صورت نشان داده شده‌است .پروزه انکراژ

انکراژ دیوار

یکی از انوا انکراژ است که می تواند به شما کمک کند و شما می توانید اگر قصد دارید که نیلینگ و انکراژ را با هم مقایسه کنید شما می توانید بر اساس نیاز خودتان می باشد و برای اینکه بتوانید بر این بحث مسلط شوید می توایند از انکراژ ویکی پدیا استفاده کنید و تعریف انکراژ را کامل متوجه شوید.

گونه های گوناگون مهارها

  • زمین‌مهار با استوانه بدون واسطه با تزریق فارغ از فشار ( Straight shaft gravity – grouted )
  • مهاری‌ها با تزریق پایین فشار ( Straight shaft pressure – grouted )
  • طرز پس تزریق ( Post – grouted )
  • مهارهای ته پهن شده ( Underreamed )