• ایران، تهران، شهرک غرب- بلوار فرح زادی- خیابان بهاران یکم- پلاک 52- ساختمان مهرگان- واحد 8
مدیر پروژه

رییس هیئت مدیره ومعاون اجرایی
مهندس معدن- ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی اصفهان

سوابق اجرایی:

نام پروژه سمت
شرکت کاوش ایستا پی بشرح زیر:  
گودبرداری و پایدارسازی مجتمع تجاری اداری  خیابان فلسطین مدیر پروژه
گودبرداری و پایدارسازی مرکز تولید وتوسعه رادیو داروی ایران (تترا) مدیر پروژه
گودبرداری و پایدارسازی ساختمان مپنا- نبش کیان مدیر پروژه
گودبرداری و پایدارسازی ساختمان تجاری پروما (سرامیک سنتر)- شیراز شمالی مدیر پروژه
گودبرداری و پایدارسازی پروژه ساختمان هورشید- مروارید نهم مدیر پروژه
گودبرداری و پایدارسازی پروژه هتل لوتوس- ولی عصر مدیر پروژه
گودبرداری و پایدارسازی پروژه مجتمع تجاری الماس ۲ (شهناز)- شوش مدیر پروژه
گودبرداری و پایدارسازی مرکز فوریت های پزشکی هسته ای کشور مدیر پروژه
گودبرداری و پایدارسازی پروژه الهیه- هومن مدیر پروژه
گود برداری و پایدارسازی پروژه پارکینگ طبقاتی بیمارستان امام خمینی مدیر پروژه
گودبرداری و پایدارسازی پروژه فرشته- شب دیز مدیر پروژه
گودبرداری و پایدارسازی ساختمان کلرزنی پروژه تصفیه خانه ۶ تهران مدیر پروژه
گودبرداری و پایدارسازی پروژه تعاونی مسکن اساتید ناجا- کوهک مدیر پروژه
گودبرداری و پایدارسازی ساختمان پروژه پیرامید- کاشانک مدیر پروژه
گودبرداری و پایدارسازی ساختمان پروژه پیرامید- زعفرانیه مدیر پروژه
گودبرداری و پایدارسازی ساختمان پروژه مروارید یکم مدیر پروژه
گودبرداری و پایدارسازی ساختمان پروژه میدان یاسر مدیر پروژه
گودبرداری و پایدارسازی ساختمان پروژه برج نیک- زعفرانیه مدیر پروژه
گودبرداری و پایدارسازی ساختمان پروژه تجاری اداری مروارید- شهر ری مدیر پروژه
گودبرداری و پایدارسازی ساختمان پروژه مسکونی ارکیده- سازمان برنامه مدیر پروژه
سایر:  
پروژه تونل توحید شرکت پرلیت مسئول کارگاه شیفت ۲
پروژه خط ۲ قطارشهری کرج شرکت سابیر سرپرست کارگاه شماره ۵
پروژه تونل انتقال آب دز قمرود شرکت سابیر معاونت اجرایی
پروژه کارگاه تونل راه انزاب تاجیکستان شرکت سابیر معاونت اجرایی
پروژه تونل های دسترسی طرح و انتقال آب دز قمرود شرکت پیماب مسئول کارگاه