• ایران، تهران، شهرک غرب- بلوار فرح زادی- خیابان بهاران یکم- پلاک 52- ساختمان مهرگان- واحد 8
مدیرعامل

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
مهندس معدن – دانشگاه پلی تکنیک تهران

سوابق اجرایی

نام پروژه سمت
شرکت کاوش ایستاپی به شرح زیر:
۱ شرکت کاوش ایستا پی  از سال ۱۳۸۹ تا کنون مدیر عامل
سایر:  
۲ پروژه تونل بزرگراه انزاب تاجیکستان شرکت سابیر   سرپرست کارگاه
۳ پروژه سد ماملو شرکت سابیر سرپرست حفاری و ژئوتکنیک
۴ پروژه کارون ۳ شرکت سابیر    سرپرست حفاری و ژئوتکنیک