• ایران، تهران، شهرک غرب- بلوار فرح زادی- خیابان بهاران یکم- پلاک 52- ساختمان مهرگان- واحد 8

گود برداری و پایدارسازی و اجرای زهکش کف پروژه مرکز تولید و توسعه رادیو داروی ایران(تترا)

وجود نخاله تا عمق ۱۸ متر در دیواره شمالی ، خورند بسیار دوغاب در این دوره (تزریق تحکیمی) استفاده از کیسینگ و پکر و همچنین عدم شناخت دقیق خاک دیوار شمالی (بدلیل عدم انجام مطالعات کافی توسط مشاور) حفاری چاه ها و گالری های مرتبط در عمق ۴۰ متری با وجود آب بسیار شدید و اجرای بتن اسفنجی در دیواره ها از موارد خاص این پروژه می باشد.

حجم خاکبرداری                ۶۵،۰۰۰  متر مربع

سطح دیواره                    ۵،۵۰۰  متر مربع      

رگلاژ کف پروژه                ۵۲۰۰ متر مربع

بتن اسفنجی                    ۱۸۰۰ متر مربع

ژئوتکستایل کف شیار      ۱۰۵۰ متر مربع

ژئوتکستایل کف گود       ۴۴۰۰ متر مربع

گراول ریزی                     ۴۷۰۰ متر مربع

نایلون روی گراول            ۴۷۰۰ متر مربع

اجرای بتن مگر               ۴۷۰۰ متر مربع

 

کارفرما:شرکت پارس ایزوتوپ
عمق گودبرداری:23 متر
نوع سازه نگهبان:انکراژ، شمع بتنی ، مونوبار و نیل
محل پروژه:تهران، امیرآباد
تاریخ شروع پروژه:25/11/1396