• ایران، تهران، شهرک غرب- بلوار فرح زادی- خیابان بهاران یکم- پلاک 52- ساختمان مهرگان- واحد 8

خاکبرداری، طراحی و پایدارسازی موقت پروژه ساختمان کیان

نبود فضا جهت تجهیز کارگاه و مونتاژ مهاری ها و همچنین برخورد به قنات در تراز ۱۳ متر از مشکلات این پروژه بوده است.

سطح دیوار                      ۳,۰۰۰ مترمربع

حجم خاکبرداری             ۲۰,۰۰۰ مترمکعب