پروژه: کربلا
عمق گود: –
سازه نگهبان: مولتی استرند و انکراژ
شروع عملیات: ۹۶/۱۲
پایان عملیات و تحویل پروژه: ۹۷/۱۲
.
چالش پروژه: تراز بالای سطح آب زیرزمینی، حساسیت پروژه از لحاظ موقعیت مکانی، حفاری گمانه تا طول بیش از ۴۰ متر
.
آدرس: عراق، کربلا، حرم امام حسین (ع)، صحن عقیله .

پروژه نیلینگ کربلا شرکت ایستا پی
پروژه نیلینگ کربلا شرکت ایستا پی
پروژه نیلینگ کربلا شرکت ایستا پی
پروژه نیلینگ کربلا شرکت ایستا پی
پروژه نیلینگ کربلا شرکت ایستا پی