آغاز عملیات تحکیم دیواره گود برداری  به روش نیـلینگ و انکراژ همراه با تامین مصالح و ماشین آلات پروژه مجتمع تجاری هامرز منطقه آزاد انزلی


اجرای عملیات تای بک به روش استرند جهت تحکیم شمع های اجرا شده  در تاریخ ۰۶/۰۵/۹۸ توسط شرکت کاوش ایستا پی آغاز شد.

محیط گود به عمق ۱۶ متر و متراژ انکراژ ۳۰۰۰ متر می باشد. مدت زمان در نظر گرفته شده برای اجرای پروژه ۷۰ روز می باشد.